Polska :: Gal. 45 / 55 
Polska, Kraków, ul. Św. Jana.
Kraków
ul. Św. Jana.
 
Kraków
ul. Św. Jana.
Kraków
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1873-1887).
Kraków
ul. Szewska.
Kraków
ul. Jagiellońska.
Kraków
Planty.
Żyrardów
ul. Nowy Świat.
Owczarnia
ul. Milanowiecka.
Żyrardów
Pisia Gągolina.
Żyrardów
Pisia Gągolina.
  n°  3841
6695956