Czerń i biel :: Gal. 7 / 7 
Czerń i biel, ,

 

  n°  3939
10973766